MUZEUM RZEMIOSŁA W KROŚCIE
Z krosna do Krosna
INTERNATIONAL ARTISTIC LINEN CLOTH BIENNIAL

Wyniki 8. MBATL "Z krosna do Krosna"


Praca Barbary Nachajskiej-Brożek "Majdan" zdobyła Grand Prix 8. Międzynarodowego Biennale Artysycznej Tkaniny Lnianej "Z krosna do Krosna" 2014.

Międzynarodowe Jury przyznało ponadto 3 nagrody i 6 wyróżnień a kapituła Fundacji AKAPI nagrodziła poza regulaminem troje artystów. Premierowy wernisaż połączony z ceremonią weręczenia nagród odbył się 22 sierpnia 2014 w Galerii BWA w Krośnie. Wystawa będzie tam prezentowana do 19 września. 

Protokół z posiedzenia Jury
8. Międzynarodowego Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej
"Z krosna do Krosna" 2014


21 sierpnia 2014 r. odbyło się posiedzenie Jury 8. Międzynarodowego Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej ?Z krosna do Krosna?. Jury w składzie:

Przewodnicząca:

prof. zw. dr hab. Ewa Maria Poradowska-Werszler - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu

Członkowie:
László Kostyál - wicedyrektor Göcseji Muzeum w Zalaegerszeg (Węgry)
Ewa Cisowska - artysta plastyk, Krosno
Maria Jurkowska - dyrektor Biura Wystaw Artystycznych w Krośnie
Ewa Mańkowska - dyrektor Muzeum Rzemiosła w Krośnie

Sekretarz Jury:
Iwona Jurczyk - Muzeum Rzemiosła w Krośnie

Do konkursu odbywającego się w ramach 8. Międzynarodowego Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej "Z krosna do Krosna" 2014 zgłoszono 113 prac wykonanych przez 84 artystów z 10 krajów: Japonia, Kanada, Kostaryka, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Słowacja, Turcja, Ukraina. Dodatkowo praca jednej artystki została zgłoszona do wystawy i funkcjonuje poza konkursem.

Ze względu na brak zgłoszeń nie odbył się Konkurs DEBIUTY 2014.

Komentarz Jury:

Międzynarodowe Jury oceniło ogólny poziom wystawy jako wysoki i wyrównany pod względem formalnym. Jury zwróciło uwagę na prace wykonane technikami klasycznymi, które uświadamiają o konieczności czerpania inspiracji płynących z tradycji tkackich.

Jury nominowało do nagród następujących artystów:

Aleksandra Bibrowicz-Sikorska, Polska za pracę: Domek z kart
Helga Borisch, Niemcy za pracę: Drei
Maria Teresa Chojnacka, Polska za pracę: Len - cykl splotowy
Marzena Fiszczuk, Polska za pracę: Mroźny horyzont
Volodymyra Gurska, Ukraina za pracę: Drzewa i ptaki
Havva Halaceli, Turcja za pracę: kieszenie
Agnieszka Jankowska, Polska za pracę: Obraz odzyskany
Bogusława Jaroszewicz-Fogler, Polska za pracę: Ślady 1/ 2014
Maria Jełowicka, Polska za pracę: Żniwa
Anna Jesinowicz-Nguyen, Polska za pracę: Petra
Natalia Leykina, Ukraina za pracę: Chusta św. Weroniki
Magdalena Łata, Polska za pracę: Nieodczytana historia
Małgorzata Matuszewska, Polska za pracę: Przenikanie struktur
Mahoko Motoda, Japonia za pracę: Błękit
Janusz Motylski, Polska za 2 prace: Brama 4 i Zapis 09
Barbara Nachajska-Brożek, Polska za pracę: Majdan
Agnieszka Parkitna, Polska za pracę: Łupina
Silvia Piza-Tandlich, Kostaryka za pracę: El diablo
Katarzyna Podpora za pracę: Pisarz i jego Muza - grupa rzeźbiarska z cyklu: Strachy na wróble
Teresa Rucińska, Polska za pracę: Słonecznik nr 1
Dorota Taranek, Polska za pracę: Skalne miasto 2
Marta Tokar, Ukraina za pracę: Mgła w górach
Hanna Wojdała-Markowska za pracę: Biblioteka Mojego Taty - półki z książkami
Marzena Ziejka, Polska za pracę: Historia bez końca i bez początku

Spośród 24 artystów nominowanych Jury wyłoniło 10 laureatów 8. Międzynarodowego Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej "Z krosna do Krosna" 2014.

Jury przyznało 6 WYRÓŻNIEŃ. Otrzymali je artyści:

Maria Teresa Chojnacka, Polska za pracę: Len - cykl splotowy
Havva Halaceli, Turcja za pracę: kieszenie
Natalia Lejkina, Ukraina za pracę: Chusta św. Weroniki
Magdalena Łata, Polska za pracę: Nieodczytana historia
Janusz Motylski, Polska za 2 prace: Brama 4 i Zapis 09
Marzena Ziejka, Polska za pracę: Historia bez końca i bez początku

Jury przyznało 3 równorzędne NAGRODY. Otrzymały je artystki:

Małgorzata Matuszewska, Polska za pracę: Przenikanie struktur
Mahoko Motoda, Japonia za pracę: Błękit
Hanna Wojdała-Markowska za pracę: Biblioteka Mojego Taty - półki z książkami

Grand Prix 8. Międzynarodowego Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej Z krosna do Krosna" otrzymała:

Barbara Nachajska-Brożek, Polska za pracę: Majdan


Poaza obradami Jury kapituła Fundacji AKAPI przyznała 3 nagrody dla artystów 8. Międzynarodowego Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej. Otrzymali je:

Teodozja Bujnowska-Niedzielska
Małgorzata Matuszewska
Maciej Mesznik

Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawują:
Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl
oraz
Prezydent Miasta Krosna Piotr Przytocki

Patronat medialny:
Telewizja Polska S.A. - TVP Kultura
Telewizja Polska S.A. Oddział w Rzeszowie
Polskie Radio Rzeszów S.A.
Galeria zdjęć z obrad Jury
Galeria zdjęć z wernisażu
E N G L I S H  T R A N S L A T I O N
The "Z krosna do Krosna" International Artistic Linen Cloth Biennial Results
The recipient of the Grand Prix of the “Z krosna do Krosna 2014” International Artistic Linen Cloth Biennial was Barbara Nachajska Brożek for the artwork entitled “Majdan”.
The international jury have awarded 3 equivalent prizes and 6 distinctions. Additionally, 3 artists has been awarded by the AKAPI Foundation. The exhibition premiere and the prize giving took place on the 22nd of August in the Bureau for Artistic Exhibitions Gallery in Krosno. All the artowrks will be exhibited to the 19th of September.
 
The proceedings of the Jury of 8th “Z krosna do Krosna” Artistic Linen Cloth Biennial sitting
On the 21st of August 2014 sitting of Jury of the 8th “Z krosna do Krosna” Artistic Linen Cloth Biennial took place. Members of the Jury:
Chairperson:
Ewa Maria Poradowska Werszler – Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland; Pedagogical and Artistic Department in Kalisz, Poland
Members:
László Kostyál – vice-director of the Göcseji Museum in Zalaegerszeg, Hungary
Ewa Cisowska – visual artist, Krosno, Poland
Maria Jurkowska – director of the Bureau for Artistic Exhibitions in Krosno
Ewa Mańkowska – director of the Museum of Crafts in Krosno

Secretary:
Iwona Jurczyk – Museum of Crafts in Krosno
113 artworks created by 84 artists from 10 countries (Japan, Canada, Costa Rica, Lithuania, Latvia, Germany, Poland, Slovakia, Turkey and Ukraine) have submitted to the main competition. Additionally, one artwork has entered off-competition.
No artworks have entered in the debutant category.
Jury’s comment:
The international Jury assessed the level of entered artworks as high and equal with regard to their formal terms. The Jury paid attention especially to artworks created with usage of traditional weaving techniques which make us perceive the necessity of deriving inspiration from weaving tradition.
Artists nominated to the prize:
Aleksandra Bibrowicz-Sikorska, Poland for the artwork: House of Cards
Helga Borisch, Germany for the artwork: Drei
Maria Teresa Chojnacka, Poland for the artwork: Linen – Weaving Cycle
Marzena Fiszczuk, Poland for the artwork: Frosty horizon
Volodymyra Gurska, Ukraine for the artwork: Trees and Birds
Havva Halaceli, Turkey for the artwork: pockets
Agnieszka Jankowska, Poland for the artwork: Recovered Painting
Bogusława Jaroszewicz-Fogler, Poland for the artwork: Vestiges  1/ 2014
Maria Jełowicka, Poland for the artwork: Harvest
Anna Jesinowicz-Nguyen, Poland for the artwork: Petra
Natalia Leykina, Ukraine for the artwork: The Veil of Veronica
Magdalena Łata, Poland for the artwork: Unread Story
Małgorzata Matuszewska, Poland for the artwork: Interpenetration of Structures
Mahoko Motoda, Japan for the artwork: Blue
Janusz Motylski, Poland for two artworks: Gate 4 and Record 09
Barbara Nachajska-Brożek, Poland for the artwork: Majdan
Agnieszka Parkitna, Poland for the artwork: Shell
Silvia Piza-Tandlich, Costa Rica for the artwork: El diablo
Katarzyna Podpora, Poland for the artwork: Writer and His Muse – sculpting group. Of the cycle: Scarecrows
Teresa Rucińska, Poland for the artwork: Sunflower No. 1
Dorota Taranek, Poland for the artwork: Rocky City 2
Marta Tokar, Ukraine for the artwork: Fog in the Mountains
Hanna Wojdała-Markowska, Poland for the artwork: My Dad’s Library – Shelves with Books
Marzena Ziejka, Poland for the artwork: Story without Beginning and without End
From among 24 artists nominated to the prize Jury have chosen 10 award winners of the 8th "Z krosna do Krosna" Artistic Linen Cloth Biennial.
The Jury have awarded 6 DISTINCTIONS. The distinction winners are:
Maria Teresa Chojnacka, Poland for the artwork: Linen – Weaving Cycle
Havva Halaceli,Turkey for the artwork: pockets
Natalia Lejkina, Ukraine for the artwork: The Veil of Veronica
Magdalena Łata, Poland for the artwork: Unread Story
Janusz Motylski, Poland for the artworks: Gate 4 and Record 09
Marzena Ziejka, Poland for the artwork: Story without Beginning and without End
The Jury have awarded 3 equivalent prizes:
Małgorzata Matuszewska, Poland for the artwork: Interpenetration of Structures
Mahoko Motoda, Japanfor the artwork: Blue
Hanna Wojadała-Markowska for the artwork: My Dad’s Library – Shelves with Books
The recipient of the Grand Prix of the 8th International Artistic Linen Cloth Biennial is:
Barbara Nachajska-Brożek, Poland for the artwork: Majdan
The AKAPI Foundation has awarded 3 prizes for the 8th International Artistic Linen Cloth Biennial artists:
Teodozja Bujnowska-Niedzielska
Małgorzata Matuszewska
Maciej Mesznik
Hanorary patrons:
 Marshal of the Subcarpathian Voivodeship – Władysław Ortyl
President of the Krosno – Piotr Przytocki
Media patrons:
Telewizja Polska S.A. - TVP Kultura
Telewizja Polska S.A. Oddział w Rzeszowie
Polskie Radio Rzeszów S.A.

8th International Artistic Linen Cloth Biennial
Media patrons:
Telewizja Polska S.A. - TVP Kultura
Telewizja Polska S.A. Oddział w Rzeszowie
Polskie Radio Rzeszów S.A.

Honorary patrons:
Marshal of the Subcarpathian Voivodeship – Władysław Ortyl
President of the Krosno – Piotr Przytocki
Organizer:
The Museum of Crafts in Krosno
Exhibition premiere:
Bureau for Artistic Exhibitions in Krosno
 
Iwona Jurczyk (MRzK)
 
8. MBATL
 

Wyniki 8. MBATL ``Z krosna do Krosna``