MUZEUM RZEMIOSŁA W KROŚCIE
Z krosna do Krosna
INTERNATIONAL ARTISTIC LINEN CLOTH BIENNIAL

8. edycja biennale Z krosna do Krosna - najnowsze informacje


84 artystów zgłosiło się do 8. Międzynarodowego Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej „Z krosna do Krosna” 2014. Dodatkowo jedna z artystek wystąpi  poza konkursem, prezentując pracę na wystawie premierowej oraz na wystawach  wędrujących.
W bieżącej edycji, oprócz Polski, uczestniczą twórcy z 9 krajów świata. Po raz pierwszy w wydarzeniu reprezentowana jest Kostaryka.  Pozostałe prace nadeszły z: Litwy, Łotwy, Ukrainy, Słowacji, Niemiec, Japonii, Turcji i Kanady.
Wszystkie prace otrzymały wstępną pozytywną kwalifikację do konkursu, tzn., że zostały zachowane główne wymogi regulaminu  - praca musi zawierać minimum 75% lnu w różnej postaci oraz mieścić się pomiędzy wymiarami 25 – 60 cm. W tym roku, ze względu na brak zgłoszeń, nie odbędzie się Konkurs Debiuty. Jednak warto podkreślić, że debiutanci z poprzednich lat stają do rywalizacji – tym razem już w konkursie głównym.
Trwają już prace redakcyjne nad dwujęzycznym katalogiem 8. edycji biennale "Z krosna do Krosna". 20 lipca przypada ostateczny termin przysyłania tkanin konkursowych do siedziby ogranizatora. Natomiast 22 sierpnia odbędzie się uroczyste otwarcie wystawy premierowej połączone z uhonorowaniem laureatów. Tuż przed wernisażem odbędzie się posiedzenie Jury, które rozstrzygnie konkurs.  Zapraszamy do śledzenia wydarzenia. 
 
Patronat honorowy: 
Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl oraz Prezydent Miasta Krosna Piotr Przytocki
 
Patronat medialny: TVP Kultura, TVP Rzeszów, Radio Rzeszów
 
 
Iwona Jurczyk (MRzK)
 
8. MBATL - patronaty
 
 
English translation:
84 artists have signed up to the 8th International Artistic Linen Cloth Biennial „Z krosna do Krosna” in 2014. Additionally, one of the artists will present her work outside the competition at the exhibition premiere and at the travelling exhibition as well.
In the current edition, in addition to Poland, participating artists are from 9 countries. For the first time in the event there is a representative from Costa Rica. Other works were received from Lithuania, Latvia, Ukraine, Slovakia, Germany, Japan, Turkey and Canada.
All works received positive preliminary qualification for the competition, it means that the essential requirements of the regulations have been preserved - the work must include a minimum of 75% linen in various forms and dimensions range between 25 - 60 cm. This year, due to lack of entries, there will be no debuts competition. However, it is worth noting that debutants from previous years are to compete - this time in the main competition.
The official opening of the exhibition premiere 8th International Artistic Linen Cloth Biennial „Z krosna do Krosna” together with honoring the winners will be held on 22th August 2014. Decisive meeting of the Contest Jury will take place just before the opening. You can follow the event on the official website: www.len.muzeumrzemiosla.pl
Honorary patronage: 
Marshal of the Podkarpackie Province and President of the Town of Krosno Piotr Przytocki
 
Media patronage: TVP Kultura, TVP Rzeszów, Radio Rzeszów
 
 
8th IALCB - patronages